Om os

Lauget er en del af foreningen “Guldborgsund Gildet”, en støtteforening til Middelaldercentret i Nykøbing Falster. Foreningen har omkring 400 medlemmer. Hvis livet til søs kunne være noget for dig, så meld dig ind i Guldborgsund Gildet, eller kontakt laugets oldermænd, for at høre mere om, hvad vi forventer af dig. Lauget varetager drift og vedligeholdelse af foreningens råsejlsriggede fartøjer.

  • Laugets medlemmer uddannes i teori og praksis til bemanding af foreningens råsejlsriggedefartøjer, “Agnete”, “Ask” og “Beinta”, i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens krav vedr. passagersejlads.
  • I sæsonen, maj – september, stiller vi med frivillig, ulønnet besætning til sejlads på Guldborgsund med Middelaldercentrets gæster.
  • Uden for sæsonen, oktober-april, vedligeholder vi centrets 6 fartøjer, tjærer tovværk og barker sejl.
  • Mandag er fast laugsaften fra 1. maj til midt oktober fra kl. 18.00 til ca. 21. 
  • Onsdag er fast veligeholdelsesdag fra midt oktober til 1. maj. fra kl. 08.00 til efter frokost.
  • Vores aktiviteter annonceres via mail og hjemmeside.
  • Medlemskab af lauget opnås gennem indbetaling af kontingent til Guldborgsund Gildet.